Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Contact

Contactgegevens

Boekweitstraat 23
7701 VT Dedemsvaart
T: 0523 613459
F: 0523 610815

Alarmcentrale

Alarmgroep Meldnet alarmcentrale-permanente bewaking

Alarmgroep Meldnet heeft zich gespecialiseerd in het bewaken van bedrijfs- panden, woonhuizen, goederen, personen en produktieprocessen op afstand, 24 uur per etmaal. In een speciaal daarvoor ontwikkelde alarmcentrale te Oss, wordt door middel van telecommunicatie deze bewaking uitgevoerd


Deskundige centralisten nemen direct actie conform overeen- gekomen afspraken

Alarmcentrale

Gebouwen, liftinstallaties, technische installaties en andere objecten die om beveiliging vragen, kunnen via automatische telefoonkiezers rechtstreeks worden aangesloten op de Alarmgroep Meldnet alarmcentrale. Dankzij een combinatie van de moderne techniek en de kennis van getrainde centralisten, kan vanuit de alarmcentrale een vrijwel onbeperkt aantal objecten gelijktijdig doeltreffend worden gecontroleerd.

De procedure

Vanaf de aangesloten objecten geven detectoren onderscheidenlijke signalen door aan de Alarmgroep Meldnet alarmcentrale. Hier wordt met behulp van computers en speciaal ontwikkelde programmatuur het signaal razendsnel gedecodeerd en omgezet in Nederlandse tekst. Op beeldschermen en printer verschijnt vervolgens alle noodzakelijke informatie. Deze kan onder andere betrekking hebben op :


Speciale apparatuur bewaakt objecten met een hoog risico

 • technische storingen
 • energie-controle
 • procesbewaking
 • toegangscontrole
 • brand- en inbraakbeveiliging
 • personen-alarmering

Kwaliteit

Stagnatie in het produktieproces kan grote economische consequenties hebben. Het uitvallen van de energievoorziening kan desastreuze gevolgen hebben op de werking van liften, centrale verwarming, airconditioning, koeling etc. Een stil alarm betekent onraad. In al deze gevallen is snelheid geboden. Elke storing, onderbreking of afwijking van het normale patroon, wordt direct door de Alarmgroep Meldnet alarmcentrale opgemerkt en afgehandeld.


Moderne communicatie-technieken geven aan, in welke zone zich een alarm bevindt

Deskundige centralisten nemen direct actie conform overeen- gekomen afspraken Speciale apparatuur bewaakt objecten met een hoog risico

Prijzen

Voor particulieren bedraagt de jaarcontributie 145 euro (excl. BTW) Het eerste halfjaar is gratis en vrijblijvend !!! Bedrijven betalen jaarlijks 185 euro (excl. BTW)

Service verlening meldkamer Alarmgroep Meldnet

De meldkamer registreert standaard de volgende meldingen :

 • inbraakalarm
 • inschakeling van het systeem
 • uitschakeling van het systeem
 • sabotage alarm
 • 220-volt uitval
 • lage accuspanning
 • 24-uurs testmelding
 • brandalarm
 • overval/paniekalarm
 • medisch alarm

Deze prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle bovenstaande opties en alarmering van de sleutelhouders op een mobiele telefoon.

Gecertificeerd

Alarmgroep Meldnet voldoet aan de meest uitgebreide internationale kwaliteitsnorm NEN-ISO 9001 en is BORG gecertificeerd.

Erkend

De Alarmgroep Meldnet voldoet volledig aan alle door de overheid gestelde eisen en heeft van het ministerie van justitie het PAC nummer 64 toegewezen gekregen.

Installateur online

Henry Meerman Beveiligingen heeft een directe verbinding met de meldkamer en kan uw systeem 'real-time' bekijken en/of aanpassen. Klanten kunnen desgewenst met ��n druk op de knop een overzicht krijgen van b.v. in- en uitschakelingen per gebruiker, test meldingen etc. etc. Moderne communicatie-technieken geven aan, in welke zone zich een alarm bevindt.

 

Beveiligingstips

Organisatorische maatregelen

Inbraakpreventie is een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend geheel te komen zal de eigenaar of gebruiker van een beveiligd gebouw moeten zorgen dat ook de nodige organisatorische maatregelen worden genomen. Hierbij ligt het voor de hand dat de technische preventieve voorzieningen op de juiste manier gebruikt moeten worden om ze het gewenste effect te laten sorteren. Daarnaast zal - om te zorgen dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn - het onderhoud ervan geregeld moeten worden. En tenslotte zijn er tal van organisatorische maatregelen die het de inbreker moeilijk maken of die hen soms van te voren al doen besluiten om van een poging tot inbraak af te zien. Het totale pakket organisatorische maatregelen zal van geval tot geval verschillen; het is sterk afhankelijk van de situatie. Geadviseerd wordt om in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

1. Sleutelbeheer en -gebruik

Een slot moet goed gebruikt worden, anders heeft het geen zin. In elk geval moet worden gezorgd dat allen bevoegde personen in het bezit zijn van een sleutel en dat eventuele reservesleutels goed worden opgeborgen. Om het aantal in gebruik zijnde sleutels te beperken, kan gebruik worden gemaakt van gelijksluitende cilinders. Er dient een meldingsplicht te zijn bij het verlies van een sleutel

2. Sluitronde

Bij het afsluiten van het gebouw - en eventueel het inschakelen van het inbraaksignaleringssysteem dient gecontroleerd te worden of alle ramen en deuren zijn afgesloten. Maak daar een vaste afsluitronde van, het beperkt de kans om een deur of raam te vergeten. Maak duidelijke afspraken over wie er verantwoordelijk is voor het afsluiten en wie er als plaatsvervanger optreedt.

3. Merken en registreren van waardevolle zaken

Voorzie de meest waardevolle zaken van uw postcode en huisnummer door middel van graveren, etsen of inbranden. Registreer deze bezittingen op een lijst en maak er eventueel foto's van. Na een diefstal kan dit nuttig zijn voor herkenning, opsporing en vaststellen van de schade.

4. Zichtbare afwezigheid voorkomen

Vooral in de vakantieperiodes is een bekend verschijnsel dat gesloten gordijnen, overvolle brievenbussen, niet gemaaide gazons en zelfs briefjes op de deur afwezigheid kunnen verraden. Deze signalen maken de keuze voor de inbreker er niet moeilijker op. Buren, kennissen of familieleden kunnen helpen om een huis bewoond te laten lijken. Het laten branden van enkele lichtpunten in het huis accentueert het bewoonde uiterlijk. Door middel van instelbare schakelklokken kan met enkele lichtpunten - met energiezuinige lampen - in het huis een normaal bewoningspatroon worden gesimuleerd.

5. Beveiligingsverlichting

Een inbreker wordt niet graag gezien. Vandaar dat beveiligingsverlichting langs de buitenkant van het gebouw preventief werkt. Tenminste, indien de omgeving (sociale) controle toelaat en de inbreker inderdaad de kans loopt om gezien te worden. Beveiligingsverlichting kan door middel van een schemerschakelaar automatisch worden ontstoken en gedoofd. Het verlichtingsniveau dient - met name ter plaatse van deuren, ramen en opklimmogelijkheden - tenminste gelijk te zijn aan dat van de openbare verlichting. In bepaalde gevallen kan 'schrikverlichting' worden toegepast, die wordt ingeschakeld door een detector of door het inbraaksignaleringssysteem.

6. Gebruik van compartimenten

Indien in het gebouw een inbraakwerend compartiment is ingericht, dienen afspraken gemaakt te worden over het gebruik van deze ruimte. Maak duidelijke afspraken over wie er verantwoordelijk is voor het goede gebruik van het compartiment en wie er als plaatsvervanger optreedt. Het bovenstaande geldt evenzeer voor de (veilige) opslag van computergegevens e.d.

7. Buren en omwonenden

Het verdient aanbeveling om met buren of omwonenden afspraken te maken over het in de gaten houden van elkaars gebouwen. In woonwijken kan dit worden georganiseerd in de vorm van 'buurtpreventie projecten'. Bewoners kunnen op deze manier samen met de politie zorgen dat inbrekers en vandalen minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Op bedrijfsterreinen wordt de bewaking in toenemende mate georganiseerd in samenwerking met politie, bewakingsbedrijven en gemeente.

8. Opklimmogelijkheden

Opklimmogelijkheden om het gebouw dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Inbrekers schrikken er niet voor terug om via 'opklimmogelijkheden', zoals afvalcontainers, afdaken, een stapel pallets, een ladder, afdekkap van de zonwering e.d. naar boven te klimmen om te onderzoeken of ze niet makkelijker binnen kunnen komen via daklichten, dakramen, bovenlichten of balkondeuren. Opklimmen kan worden bemoeilijkt door het toepassen van bijvoorbeeld getande beugels rond hemelwaterafvoeren en overklimbeveiliging op (lage) muren. Losse hulpmiddelen, zoals ladders, pallets, kratten, verrolbare containers e.d. dienen te worden opgeborgen, of met een goed hangslot op hun - van het gebouw verwijderde plaats - te worden gefixeerd. Speciale aandacht verdienen in dit verband ook tijdelijke voorzieningen, zoals de steiger van de schilder.

9. Tuinaanleg

Bij de tuinaanleg en het onderhoud van de beplanting rondom het gebouw dient ervoor gezorgd te worden dat het geheel overzichtelijk blijft. Het is van belang, dat de inbreker door de hoogopgaande begroeiing niet ongezien te werk kan gaan of zich kan verschuilen. Het verdient aanbeveling om de hoogte van de begroeiing om het gebouw te beperken tot ca. 1 meter. Het is goed om hier bij de keuze van de beplanting rekening mee te houden en ook om bij het tuinonderhoud het onderwerp 'inbraakpreventie' niet uit het oog te verliezen. De toepassing van een hekwerk om het terrein maakt het betreden niet geheel onmogelijk, maar een hek vormt wel een extra barri�re. Ook voor vandalen en een eventuele afvoer van de buit.

10. Wijzigingen

Inbraakbeveiliging is in feite altijd maatwerk, want alle beveiligingsmaatregelen worden speciaal op de gegeven situatie afgestemd. Het verdient aanbeveling om dit steeds goed in het oog te houden, zodra er plannen gemaakt worden om iets te wijzigen. Bij plannen voor verbouwing, uitbreiding, het wijzigen van de indeling, de routing of de bestemming van ruimten, dient daarom steeds te worden nagegaan of het nodig is om de beveiliging aan te passen. Dit is beter dan af te wachten totdat het beveiligingsbedrijf de noodzaak tot aanpassing constateert tijdens de uitvoering van het periodieke onderhoud. � H. Meerman